Basert på våre kunders forretningsstrategi og utfordringer vil vi organisere en optimal rekrutteringsprosess.  

Vi er stolte av resultater og referanser fra våre markeder i Afrika og Europa. Vi er også stolte over vår omfattende cv database bestående av høyt kvalifiserte personer fra en rekke land.
Når vi jobber sammen med deg er vårt utgangspunktet er en grundig analyse av markedet, selskapet og stillingens ansvarsområder. Gjennom en detaljert forståelse av rammebetingelsene er vi i stand til å identifisere de rette kandidaters ferdigheter samt personlighet for å tilfredsstille stillingsbeskrivelsen. En dokumentert prosess med tett og løpende dialog mellom vår konsulent og oppdragsgiver sikrer at alle involverte parter opplever en profesjonell prosess som fører til vellykkede resultater.

Våre viktigste interessenter
Vi kombinerer vår prosess med erfarne konsulenter og fokuserer på suksess for våre to viktigste interessenter - våre kunder og våre kandidater.

Erfaring og nettverk
Vi har bred erfaring og et stort nettverk i mange bransjer og land. Vi bruker velprøvde metoder og en rekke profesjonelle testverktøy. Dette bidrar til å gi våre kunder forsikring om best praksis og den rette kandidaten for jobben. Vår suksessrate i øyeblikket er 97 %.

Land sjef Norge apply now

Internasjonalt selskap og merkevare innen FMCG søker etter Country Manager Norge.
Vi trenger en dynamisk person med svært god forståelse for å arbeide i multinasjonalt klima.
Utdanningsbakgrunn bør være fra markedsføring, økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Minimum 8 års ledererfaring fortrinnsvis i FMCG, med svært gode resultater.
En forståelse av distribusjon og salg er nødvendig i tillegg til forståelse for dette markedet.
Personlighetstrekk som kreves:  dynamisk, målrettet, lagspiller, samt kunne arbeide selvstendig, evne til å arbeide under press og for å fungere godt med eksterne interessenter på tvers av landegrenser.

Deadline: 12 May 2017

IT Sjef Sikkerhet og Forretningsutvikling, Norge apply now

Personen vi ser etter vil jobbe i et stort internasjonalt firma med blant annet :

Implementering av informasjonssikkerhet planer og retningslinjer, sikkerhetskontroller og compliane , retningslinjer for sikkerhet på tvers av alle funksjoner .
Implementering av sikkerhetskontroller i samsvar med leverandører og andre tredjeparter , og sikkerhet på tvers av virksomheter og andre forretningskritiske anlegg.
Delta i produktutvikling og sikre at tilstrekkelig grad av sikkerhet er innebygd i alle nye produkter og tjenester før lauch .

RELEVANT ERFARING
• Den ideelle kandidat bør ha god kunnskap om informasjonssikkerhet standarder , retningslinjer , kontroller og strukturer utbredt i telekombransjen sammen med Afrika driftsmiljø .
• Lang erfaring i håndtering av informasjon sikkerhetsoperasjoner eller rådgivning for store og geografisk spredte organisasjoner .
• Et høyt nivå styrking av sikkerhetsarkitektur og infrastruktur på tvers av program , mellomvare , operativsystemer og nettverksdomener
• Erfaring i operasjonell og strategisk informasjonssikkerhet risikostyring .
• Bør ha tilstrekkelig kjennskap til ISO 17799 ( Code of Best Practice ) og ISO 27001- standarden.
• En detaljert forståelse av systemer design og systemer utviklingsmetodikk er nødvendig .
• Bør ha tilstrekkelig erfaring i å håndtere store og kompliserte prosjekter
• Bør være kjent med innholdet i relevante statlige lover og retningslinjer i Information Technology domenet.
• Utmerket kunnskap om informasjonssikkerhet rammeverk som COBIT .
• Kunnskap og erfaring i utarbeidelse av aktiva registre , gjennomføring av risikovurderinger og i forberedelse og gjennomføring av risiko behandling planer .
• Kunnskap om de siste trender, teknologiutvikling , verktøy og metoder i IS Risk Management arena .
• Erfaring i å håndtere geografisk spredt team med bevist team lederegenskaper .

Deadline: 11 May 2017

KAM apply now

Kravprofil til stillingen som KAM
Som Key Account Manager vil du ta del i et selskap som har målsetning om å bli toneangivende i sin bransje. Selskapet har internasjonale vekstambisjoner. I rollen som KAM vil bli du ansatt for å forsterke fokus på innsalg, kundeutvikling og til å skape suksesshistorier. Du er:
• Utpreget selvstarter med drive
• Løsningsorientert
• Trygg i rollen og lede innsalg mot utvalgte kundegrupper/segmenter
• Dyktig til å bygge langsiktige relasjoner mot kunder
• Samarbeidsorientert og kommer til å jobbe tett med ledelsen i selskapet for optimalisere kundeutvikling
• Vant med å gjennomføre salgsplanlegging for oppnåelse av planlagte kampanjer
• Analytisk og er vant til å holde deg oppdatert, analysere og overvåke utvalgte kundegrupper/segmenter og iverksette handlinger/initiativ for måloppnåelse.
Utdannelse
Minimum Bachelor med gode karakterer
Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende Bachelorgrad.

Erfaring/ faglig   kompetanse
Den ideelle kandidaten har minimum 5-10 års erfaring med salg i roller som salgssjef, KAM eller tilsvarende. Kandidaten kan vise til gode resultater både i Norge og internasjonalt. Du kan vise til gode resultater, relasjoner, handlekraft og måloppnåelse.
Du har god forståelse for hva som skal til for å åpne dører, presentere, forhandle og avslutte salget.  I tillegg er du god på å pleie og vedlikeholde forretningsrelasjoner.
Kandidaten klarer å formidle tekniske løsninger på en klar og overbevisende måte.

Språkferdigheter
• Norsk, skriftlig og muntlig
• Engelsk, skriftlig og muntlig
• Tysk, skriftlig og muntlig er en fordel


Kvinner oppfordres til å søke.

Deadline: 12 May 2017

IT de beste innen .net og Java apply now

Skarpe IT hoder innen .net og Java
På vegne av oppdragsgivere søker vi kompetente hoder – som vet hva som skal til for å lykkes. Vi er primært på jakt etter dyktige senior utviklere med tung Java og .Net kompetanse. Hos våre oppdragsgivere får du en unik mulighet til å utfordre ditt kompetansenivå i form av deltakelse og involvering i spennende og utfordrende prosjekter.
Vi søker deg som har ambisjon om å være et av de aller beste hodene i bransjen. Våre oppdragsgivere ligger helt i front og ser frem til å få flere kompetente utviklere og konsulenter på laget.
Vi representerer noen av Norges meste innovative og sterkeste fagmiljøer. Her er det en uformell kultur, korte beslutningsveier og du vil ha stor påvirkningskraft og bli synlig i din hverdag.
Du vil komme til å jobbe med interessante og tverrfaglige prosjekter hvor vi ikke går på kompromiss med kvalitet og leveringsevne. Våre oppdragsgivere har solid økonomi og er opptatt av høy trivselsfaktor på jobben i en hektisk og krevende hverdag.

Hvilken type kompetanse er vi på jakt etter ?
Har du erfaring fra en eller flere av disse rollene, er vi interessert i å prate med deg!
• Senior Utvikler (backend, frontend og fullstack)
• Arkitekt (teknisk, funksjonell, system, løsning)
• Teknisk tester / Testprogrammerer
• Scrum master / Team lead

Krav til utdannelse og erfaring
Vi ser helst at du har en IT-faglig utdannelse fra høyskole eller universitet;
• Minst 7 -10  års relevant arbeidserfaring
• Sterk fagkompetanse på Java og .NET med tilhørende rammeverk
• God lagspiller som trives med å dele kompetanse og erfaringer
• Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Hva kan våre oppdragsgivere tilby ?  
• Faglige sterke utfordringer
• Dyktige kollegaer!
• Konkurransedyktige betingelser!
• Kontorlokaler sentralt i Oslo og Akershus
• Videreutvikling – slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv!

Deadline: 16 May 2017