Basert på våre kunders forretningsstrategi og utfordringer vil vi organisere en optimal rekrutteringsprosess.  

Vi er stolte av resultater og referanser fra våre markeder i Afrika og Europa. Vi er også stolte over vår omfattende cv database bestående av høyt kvalifiserte personer fra en rekke land.
Når vi jobber sammen med deg er vårt utgangspunktet er en grundig analyse av markedet, selskapet og stillingens ansvarsområder. Gjennom en detaljert forståelse av rammebetingelsene er vi i stand til å identifisere de rette kandidaters ferdigheter samt personlighet for å tilfredsstille stillingsbeskrivelsen. En dokumentert prosess med tett og løpende dialog mellom vår konsulent og oppdragsgiver sikrer at alle involverte parter opplever en profesjonell prosess som fører til vellykkede resultater.

Våre viktigste interessenter
Vi kombinerer vår prosess med erfarne konsulenter og fokuserer på suksess for våre to viktigste interessenter - våre kunder og våre kandidater.

Erfaring og nettverk
Vi har bred erfaring og et stort nettverk i mange bransjer og land. Vi bruker velprøvde metoder og en rekke profesjonelle testverktøy. Dette bidrar til å gi våre kunder forsikring om best praksis og den rette kandidaten for jobben. Vår suksessrate i øyeblikket er 97 %.

IT Sjef Sikkerhet og Forretningsutvikling, Norge apply now

Personen vi ser etter vil jobbe i et stort internasjonalt firma med blant annet :

Implementering av informasjonssikkerhet planer og retningslinjer, sikkerhetskontroller og compliane , retningslinjer for sikkerhet på tvers av alle funksjoner .
Implementering av sikkerhetskontroller i samsvar med leverandører og andre tredjeparter , og sikkerhet på tvers av virksomheter og andre forretningskritiske anlegg.
Delta i produktutvikling og sikre at tilstrekkelig grad av sikkerhet er innebygd i alle nye produkter og tjenester før lauch .

RELEVANT ERFARING
• Den ideelle kandidat bør ha god kunnskap om informasjonssikkerhet standarder , retningslinjer , kontroller og strukturer utbredt i telekombransjen sammen med Afrika driftsmiljø .
• Lang erfaring i håndtering av informasjon sikkerhetsoperasjoner eller rådgivning for store og geografisk spredte organisasjoner .
• Et høyt nivå styrking av sikkerhetsarkitektur og infrastruktur på tvers av program , mellomvare , operativsystemer og nettverksdomener
• Erfaring i operasjonell og strategisk informasjonssikkerhet risikostyring .
• Bør ha tilstrekkelig kjennskap til ISO 17799 ( Code of Best Practice ) og ISO 27001- standarden.
• En detaljert forståelse av systemer design og systemer utviklingsmetodikk er nødvendig .
• Bør ha tilstrekkelig erfaring i å håndtere store og kompliserte prosjekter
• Bør være kjent med innholdet i relevante statlige lover og retningslinjer i Information Technology domenet.
• Utmerket kunnskap om informasjonssikkerhet rammeverk som COBIT .
• Kunnskap og erfaring i utarbeidelse av aktiva registre , gjennomføring av risikovurderinger og i forberedelse og gjennomføring av risiko behandling planer .
• Kunnskap om de siste trender, teknologiutvikling , verktøy og metoder i IS Risk Management arena .
• Erfaring i å håndtere geografisk spredt team med bevist team lederegenskaper .

Deadline: 30 Nov 2017

IT de beste innen .net og Java apply now

Skarpe IT hoder innen .net og Java
På vegne av oppdragsgivere søker vi kompetente hoder – som vet hva som skal til for å lykkes. Vi er primært på jakt etter dyktige senior utviklere med tung Java og .Net kompetanse. Hos våre oppdragsgivere får du en unik mulighet til å utfordre ditt kompetansenivå i form av deltakelse og involvering i spennende og utfordrende prosjekter.
Vi søker deg som har ambisjon om å være et av de aller beste hodene i bransjen. Våre oppdragsgivere ligger helt i front og ser frem til å få flere kompetente utviklere og konsulenter på laget.
Vi representerer noen av Norges meste innovative og sterkeste fagmiljøer. Her er det en uformell kultur, korte beslutningsveier og du vil ha stor påvirkningskraft og bli synlig i din hverdag.
Du vil komme til å jobbe med interessante og tverrfaglige prosjekter hvor vi ikke går på kompromiss med kvalitet og leveringsevne. Våre oppdragsgivere har solid økonomi og er opptatt av høy trivselsfaktor på jobben i en hektisk og krevende hverdag.

Hvilken type kompetanse er vi på jakt etter ?
Har du erfaring fra en eller flere av disse rollene, er vi interessert i å prate med deg!
• Senior Utvikler (backend, frontend og fullstack)
• Arkitekt (teknisk, funksjonell, system, løsning)
• Teknisk tester / Testprogrammerer
• Scrum master / Team lead

Krav til utdannelse og erfaring
Vi ser helst at du har en IT-faglig utdannelse fra høyskole eller universitet;
• Minst 7 -10  års relevant arbeidserfaring
• Sterk fagkompetanse på Java og .NET med tilhørende rammeverk
• God lagspiller som trives med å dele kompetanse og erfaringer
• Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Hva kan våre oppdragsgivere tilby ?  
• Faglige sterke utfordringer
• Dyktige kollegaer!
• Konkurransedyktige betingelser!
• Kontorlokaler sentralt i Oslo og Akershus
• Videreutvikling – slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv!

Deadline: 30 Nov 2017

Partner apply now

AMBISIØS OG FREMOVERLENT PARTNER TIL ETT SELSKAP I VEKST

Er du en resultatorientert leder med fokus på de gode kundeopplevelsene?

Vi ønsker å styrke teamet med en ny partner i Norge som skal bidra sterkt på kundefronten og ta en ledende salgsrolle.  Du får ansvaret for å etablere relasjoner med nøkkelpersoner i mellomstore til store foretak; styreledere, eiere, toppledere og ledere. Du skal bidra i prosjekt og programutforming, forme tilbud og avtaler, samt lede kontraktsforhandlinger. Det forventes også at du bidrar til å posisjonere og profilere bedriften utad. Du har høyere utdanning, kommersiell bakgrunn, ledererfaring med resultatansvar og erfaring fra salg av profesjonelle tjenester. Du er kommersiell, selvgående, drivende, relasjonssterk og samarbeids- og løsningsorientert. Arbeidsoppgavene vil være varierte og kreve operativ kommersiell forståelse samt gjennomføringsevne.


Ansvar og oppgaver:

·       Etablere, sikre og utvikle økonomisk vekst og resultater

·       Rapportere salgsresultater, driftseffektivitet og andre relevante            
        KPI er

·      Pådriver for kontinuerlig forbedring i kjeden ved proaktivt arbeid            
       med forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser

·      Bidra til å bygge gode, faglige nettverk for bransjen, og sikre                   
       synlighet hos kunder, i media og i samfunnet forøvrig


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

·       Relevant høyere økonomisk utdannelse

·       Sterk kommersiell legning og lang erfaring innen tjenestesalg

·      Gode dokumenterbare resultater og stort nettverk, gjerne innen HR-,      
        revisjons-, advokat- og eller finanstjenester

·       Strategisk og resultatorientert

·       Strukturert med høy arbeidskapasitet

·       Selvstendig, men samtidig en god lagspiller

·       Fleksibel i forhold til arbeidstid - frihet under ansvar

·       Høy integritet og grunnverdier


Vi kan tilby:

·    Mulighet til å etablere eget selskap innen et forretningsområde i sterk
      vekst

·    Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et entreprenørskapsmiljø

·    Arbeidssted i Oslo

 

 

Tiltredelse : Snarest

Deadline: 30 Nov 2017

Sales Executive Microsoft platform apply now

På vegne av vår klient:

Vi ser etter en salgsrepresentant for å selge Microsoft-plattform, inkludert Office 365, Azure, Cloud og våre tjenester innen Business Intelligence og CRM. Vi leter etter en drevet, person med høy energi som vil ha betydelig samhandling med C-Level interessenter på daglig basis.

Hovedoppgaver inkluderer
• Selge tjenester til store bedriftskunder
• Finne og utvikle nye kunder
• Holde møter, presentasjoner, kommersielle forhandlinger med kundens nøkkelrepresentanter
• Strukturforslag
• Motta og behandle kundeordrer, kontraktsarbeid
• Delta i utviklingen av selskapets salgsstrategi, implementering av strategien for å øke salget og mengden nye kunder
• Holde kundebase og rapportering i bedriftens systemer (CRM)
• Delta i etableringen av markedsføringsmateriell
• Delta i industrielle arrangementer med presentasjoner om selskapet og produktene

Utdanning og bakgrunnskrav
• Minimum bachelorgrad, helst mastergrad. IT-salgsbakgrunn i B2B-segmentet

Generell kunnskap, ferdigheter og evner
God kunnskap om Microsoft-tjenester og tilbud
• Salgsansvar med dokumenterte resultater
• Sterke interesser, engasjement og ferdigheter
• Sterke forhandlingsferdigheter på beslutningstakernivå
• Sterke presentasjonsferdigheter
• Erfaring med å utarbeide kommersielle forslag og lede møter 
• Initiativ, ansvar, kreativitet i tenkning, fleksibilitet
• Villighet for forretningsreiser
• Utmerket verbal og skriftlig kommunikasjonsferdighet
• Flytende på norsk (eller minst ett skandinavisk språk) og engelsk

E-post: sales@humancapital.as
Eller søk direkte her

Deadline: 06 Dec 2017