>

Basert på våre kunders forretningsstrategi og utfordringer vil vi organisere en optimal rekrutteringsprosess.  

Vi er stolte av resultater og referanser fra våre markeder i Afrika og Europa. Vi er også stolte over vår omfattende cv database bestående av høyt kvalifiserte personer fra en rekke land.
Når vi jobber sammen med deg er vårt utgangspunktet er en grundig analyse av markedet, selskapet og stillingens ansvarsområder. Gjennom en detaljert forståelse av rammebetingelsene er vi i stand til å identifisere de rette kandidaters ferdigheter samt personlighet for å tilfredsstille stillingsbeskrivelsen. En dokumentert prosess med tett og løpende dialog mellom vår konsulent og oppdragsgiver sikrer at alle involverte parter opplever en profesjonell prosess som fører til vellykkede resultater.

Våre viktigste interessenter
Vi kombinerer vår prosess med erfarne konsulenter og fokuserer på suksess for våre to viktigste interessenter - våre kunder og våre kandidater.

Erfaring og nettverk
Vi har bred erfaring og et stort nettverk i mange bransjer og land. Vi bruker velprøvde metoder og en rekke profesjonelle testverktøy. Dette bidrar til å gi våre kunder forsikring om best praksis og den rette kandidaten for jobben. Vår suksessrate i øyeblikket er 97 %.